príčina

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: entita alebo dej, ktorý spôsobuje následok, t.j. zmenu stavu nejakej inej entity alebo priebehu diania
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Príčina je súhrn objektov a procesov, ktoré svojou existenciou a zmenou podmieňujú a určujú existenciu a zmenu iných objektov a procesov v objektívnej súvislosti.
Zdroj kontextu: PODĽA Filozofia a prírodné vedy. Bratislava : Pravda 1987.
Príbuzné termíny: príčinnosť, účinok
Cudzojazyčný ekvivalent: en: cause, la: causa
Poznámka: Príčinné súvislosti majú mnohotvárny charakter a nemožno ich redukovať na jednu formu.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Pricina