filozofia existencie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: filozofický smer, ktorý sa zaoberá ľudskou existenciou
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Vo filozofii existencie sa svet chápe špeciálne ako: 1. univerzum súcna (das All des Seienden), ktoré sa môže vyskytovať vo vnútri sveta; 2. bytie tohto súcna (das Sein dieses Seienden), ktoré môže vystupovať v určitych zoskupeniach, napr. ako "svet matematika" atď.; 3. to, v čom sa odohráva a žije tubytie (Dasein), napr. verejný svet My (die "ffentliche Wir-Welt) alebo "vlastné" a najbližšie (domácke) prostredie; 4. svetskosť (Weltlichkeit), ktorá jestvuje osebe (a priori) a zároveň ako modus rozličných "svetov".
Zdroj kontextu: http://dai.fmph.uniba.sk/~filit/fvs/svet_filozofia_existencie.html
Synonymum: existencializmus
Príbuzné termíny: existencia, sloboda, bytie
Cudzojazyčný ekvivalent: en: philosophy of existence
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Existencializmus