existencia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: faktické jestvovanie nejakej veci, javu, osoby na rozdiel od esencie ako podmienky, základu, podstaty existujúcich javov
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Existencia nie je podstatou človeka, pretože podstata – podľa existencializmu – je niečo určené, vopred dané a existencia, naopak, je odkrytá možnosť.
Zdroj kontextu: PODĽA Filozofický slovník. Bratislava : Pravda 1982.
Príbuzné termíny: bytie, esencia, existencializmus
Cudzojazyčný ekvivalent: en: existence, la: existentia
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Existencia