existencializmus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: pozri definíciu synonyma
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Aj preto Karsten Harries vo svojej monografii komentujúcej Buď–alebo konštatuje, že práve estetik „A“, a nie etik Wilhelm, má blízko k Sartrovmu či Camusovmu existencializmu (Harries 2010, 142).
Zdroj kontextu: PETKANIČ, M.: K pojmu voľby seba samého v Kierkegaardovom diele Buď – alebo. In: Filozofia, roč. 69, č. 5, 2014, s. 388-398.
Synonymum: filozofia existencie
Príbuzné termíny: existencia, sloboda², bytie
Cudzojazyčný ekvivalent: en: existentialism
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Existencializmus