naturfilozofia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: najčastejšie označenie koncepcií, ktoré sa usilujú nahradiť prírodovedecké skúmanie filozofickými špekuláciami
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Koncom 18. a začiatkom 19. stor. zohrala veľkú úlohu Schellingova naturfilozofia, v ktorej, aj keď na idealistickom základe, Schelling sformuloval ideu jednoty prírodných síl a zovšeobecnil niekoľko dôležitých prírodovedných objavov tých čias.
Zdroj kontextu: Filozofický slovník. Bratislava : Pravda 1982.
Príbuzné termíny: idealizmus, scientizmus
Cudzojazyčný ekvivalent: en: philosophy of nature
Poznámka: Niekedy sa tento termín používa aj na označenie povrchného a nekritického zovšeobecnenia prírodovedeckých poznatkov najčastejšie filozofujúcimi prírodovedcami.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Naturfilozofia