scientizmus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie
„Odporúčany“ nie je v zozname možných hodnôt (Navrhovaný STD, Historizmus, Profesionalizmus, Zastaraný, Nesprávny, Neologizmus, Eurolegislatívny, Legislatívny, Normalizovaný, Odporúčaný) tejto vlastnosti.
termín
[?]
Oblasť: filozofia
Definícia: ideová orientácia, ktorá za ideál poznania považuje vedecké (prírodovedecké) a exaktné (matematicko-fyzikálne) poznanie
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Bol to akademik Igor Hrušovský, ktorý sa po krátkom ústupe dogmatickým tlakom v prvej polovici 50. rokov vrátil k svojmu pôvodnému stanovisku, kombinujúcemu novopozitivistický scientizmus s prvkami scientizmu marxistického (a smerujúcemu k výslednej „dialektickej štrukturológii“).
Zdroj kontextu: ZIGO, M.: Miesto Antológie vo vývinových súvislostiach slovenskej filozofie. In: Filozofia, roč. 63, č. 10, 2008, s. 863-873.
Príbuzné termíny: antiscientizmus
Cudzojazyčný ekvivalent: en: scientism
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Scientizmus