pozitivizmus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: filozofický smer, ktorý sa usiluje zvedečtiť filozofiu jej redukovaním na systém vedeckých (pozitívnych) poznatkov
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Pozitivizmus vyhlasuje za jediný prameň pravdivého, skutočného poznania konkrétne (empirické) vedy a popiera poznávaciu hodnotu filozofického skúmania.
Zdroj kontextu: PODĽA Filozofický slovník. Bratislava : Pravda 1982.
Príbuzné termíny: scientizmus, novopozitivizmus, logický empirizmus, empiriokriticizmus
Cudzojazyčný ekvivalent: en: positivism
Poznámka: Výsledkom pozitivizmu je odmietnutie akejkoľvek metafyziky a obmedzenie sa na epistemológiu a metodológiu vedeckého poznania, s rozšírením prírodovedeckých postupov aj na skúmanie spoločnosti (sociológia).
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Pozitivizmus