novopozitivizmus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: tretia vývinová fáza pozitivizmu, ktorá sa sústreďuje na analýzu jazyka vedeckého poznania a na vybudovanie vedeckého svetonázoru opierajúceho sa o zjednotenú vedu
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Synonymum: logický empirizmus
Príbuzné termíny: scientizmus
Cudzojazyčný ekvivalent: en: neopositivism
Poznámka: Dnes sa termín novopozitivizmus zvyčajne používa na súhrnné označenie všetkých myšlienkových sústav, ktoré pokladajú filozofické problémy za nevedecké pseudoproblémy.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Novopozitivizmus