analytická filozofia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: filozofia 20. a 21. storočia, ktorá chce definovať jednoznačné kritériá na overenie zmysluplného charakteru jazykových výpovedí
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: V USA analytickú filozofiu okrem mnohých filozofov, blízkych lingvistickej filozofii, predstavujú stúpenci logického empirizmu a novopragmatizmu.
Zdroj kontextu: Filozofický slovník. Bratislava : Pravda 1982.
Príbuzné termíny: novopozitivizmus
Cudzojazyčný ekvivalent: en: analytic philosophy
Poznámka: Rozvinula sa ako pokračovanie novopozitivizmu najmä v Anglicku a USA.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Filozofia+analyticka