mechanicizmus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: svetonázor vysvetľujúci vývoj prírody a spoločnosti zákonmi mechanickej formy pohybu hmoty
Zdroj: PODĽA Filozofia a prírodné vedy. Bratislava : Pravda 1987.

Kontext: V 17., a najmä 18. storočí, ovládal myslenie európskych prírodovedcov a filozofov mechanicizmus.
Zdroj kontextu: MÜNZ, T.: Kresťanstvo a environmentálna kríza. In: Životné prostredie, roč. 32, č. 2, 1998.
Príbuzné termíny: scientizmus, mechanika
Cudzojazyčný ekvivalent: en: mechanicism
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Mechanicizmus