svetonázor

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: súhrn názorov, poznatkov, predstáv o okolitom svete a dianí, ale aj súhrn hodnôt, ideálov a presvedčení
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Pre kvalitatívnu charakteristiku svetonázoru je dôležité, že obsahuje nielen poznatky, ale aj presvedčenia.
Zdroj kontextu: Filozofický slovník. Bratislava: Pravda 1982.
Príbuzné termíny: náboženstvo, osobnosť²
Cudzojazyčný ekvivalent: en: world view, de: Weltanschauung (die)
Poznámka: Výrazne ovplyvňuje postoj človeka (sociálnej skupiny) k skutočnosti a zameranie jeho činnosti.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Svetonazor