osobnosť²

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: celok psychického života človeka s dynamickou organizáciou všetkých psychofyzických systémov u jedinca
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Nevyhnutným predpokladom rozvoja ľudí ako osobností sú prirodzené vlohy indivíduí, od ktorých tento rozvoj závisí; uskutočňuje sa však hlavne v spoločnosti.
Zdroj kontextu: PODĽA Filozofický slovník. Bratislava : Pravda 1982.
Príbuzné termíny: personalizmus
Cudzojazyčný ekvivalent: en: personality
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Osobnost