personalizmus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: filozofický smer, ktorý pokladá osobu alebo osobnosť za najvyššiu hodnotu a zdroj všetkých hodnôt
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Charakteristickým znakom personalizmu je uznávanie osobnosti za prvotnú realitu a najvyššiu duchovnú hodnotu.
Zdroj kontextu: PODĽA Filozofia a prírodné vedy. Bratislava : Pravda 1987.
Príbuzné termíny: osobnosť
Cudzojazyčný ekvivalent: en: personalism
Poznámka: Personalizmus chápe osobnosť ako základný duchovný prvok bytia.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Personalizmus