mystika

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: viera v niečo tajomné, skryté a nadprirodzené
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Stúpenci mystiky sa nazdávajú, že k pochopeniu pôvodu týchto javov sa dá dospieť iba zvláštnym druhom poznania, ktoré prevyšuje racionálne poznávacie schopnosti.
Zdroj kontextu: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Mystika
Príbuzné termíny: náboženstvo, svetonázor
Cudzojazyčný ekvivalent: en: mysticism, el: mystikos
Poznámka: Mystickí filozofi pokladajú za najvyššiu formu poznania akúsi mystickú intuíciu, „duchovnú skúsenosť“, v ktorej sa stráca rozdelenie na subjekt a objekt a otvára sa skutočnosť boha – duchovného prazákladu sveta.