náboženstvo

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: systém názorov založených na viere v posvätné, nadprirodzené a súbor praktík, ktoré s nimi súvisia
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Náboženstvo vyžaduje iracionálne zachovávanie článkov viery, je silne emocionálne zafarbené a spája sa s rozmanitými kultovými obradmi (obeť, modlitba, rituály).
Zdroj kontextu: Filozofia a prírodné vedy. Bratislava: Pravda 1987.
Príbuzné termíny: boh
Cudzojazyčný ekvivalent: en: religion
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Nabozenstvo