polyteizmus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: mnohobožstvo, resp. uctievanie viacerých bohov
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Proroci uvádzajú ako hlavnú príčinu vzniku sociálnych problémov v izraelskom národe duchovné smilstvo – modloslužobníctvo a polyteizmus, ktoré negovali mnohé monoteistické princípy a odvádzali národ od dodržiavania Božích prikázaní.
Zdroj kontextu: MINDOKOVÁ, L.: Filantropia – Slovensko a filantropia na prelome 20. a 21. storočia (diplomová práca). Prešov : Prešovská Univerzita v Prešove, 2008.
Príbuzné termíny: náboženstvo, boh, monoteizmus
Cudzojazyčný ekvivalent: en: polytheism
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Polyteizmus