boh

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: najvyšší predmet viery v mytológii a náboženstve
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Príbuzné termíny: náboženstvo, panteizmus
Cudzojazyčný ekvivalent: en: god
Poznámka: Najčastejšie chápaný ako osoba, v ktorú sa verí ako v bytosť s nadprirodzenými, mimoriadnymi vlastnosťami a silami.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Boh