monoteizmus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: jednobožstvo, viera v jediného boha
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Čistý monoteizmus však nejestvuje. Dokonca aj v takých monoteistických náboženstvách ako je islám a židovské náboženstvo, badať stopy polyteizmu, nehovoriac už o kresťanstve s jeho Trojicou, Bohorodičkou a množstvom svätých.
Zdroj kontextu: Filozofický slovník. Bratislava : Pravda 1982.
Príbuzné termíny: náboženstvo, boh, polyteizmus
Cudzojazyčný ekvivalent: en: monotheism
Poznámka: Z najrozšírenejších náboženstiev sa ním vyznačuje judaizmus, kresťanstvo a islam.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Monoteizmus