teodícea

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: špeciálny súbor teologických či teologicko-filozofických úvah venovaný vysvetleniu protirečenia medzi vierou vo všemohúceho a dobrotivého boha a existenciou zla vo svete
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: V 17. až 18. stor. tvorili teodícey celé odvetvie filozofickej literatúry.
Zdroj kontextu: Filozofický slovník. Bratislava: Pravda 1982.
Príbuzné termíny: boh, náboženstvo
Cudzojazyčný ekvivalent: en: teodice
Poznámka: Ide vlastne o ospravedlnenie boha za to, že existuje zlo. Termín vychádza z gréckych slov diké (spravodlivosť) a theos (boh).
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~filit/fvt/teodicea.html