patristika

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: filozofia a teológia cirkevných otcov v období raného stredoveku vychádzajúca zo Svätého písma, a pokiaľ ide o filozofiu, najmä z novoplatonizmu
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Patristické obdobie je obdobie, keď vládne primát Božej múdrosti a Božieho slova.
Zdroj kontextu: Antológia – Patristika a scholastika. Bratislava : Teologická fakulta Trnavskej univerzity 2008.
Príbuzné termíny: náboženstvo, novoplatonizmus
Cudzojazyčný ekvivalent: en: patristics
Poznámka: V období patristiky sa utvárala kresťanská filozofia a teológia, ako aj inštitucionálne základy kresťanskej cirkvi. Najvýznamnejším predstaviteľom patristiky je Aurelius Augustinus.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Patristika