hodnota²

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: význam, ktorý človek prisudzuje iným ľudom, predmetom, vlastnostiam, situáciám alebo činnosti vzhľadom na uspokojovanie svojich potrieb a záujmov
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Vzhľadom na subjekt (človeka) sú hodnoty objektmi jeho záujmov a pre jeho vedomie majú úlohu každodenných orientačných bodov v predmetnej a sociálnej skutočnosti.
Zdroj kontextu: PODĽA Filozofický slovník. Bratislava : Pravda 1982.
Príbuzné termíny: axiológia, norma
Cudzojazyčný ekvivalent: en: value
Poznámka: Hodnota nie je prírodná vlastnosť nejakého predmetu, veci, činu, ale výsledok ľudského postoja k nim, ľudskej schopnosti hodnotiť.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Hodnota