axiológia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: filozofická disciplína a všeobecná teória hodnôt a hodnotenia
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Podstatu hodnôt skúma filozofická disciplína axiológia (alebo timológia), ktorá sa zaoberá „definovaním, systémom a hierarchizáciou hodnôt, ich vzťahmi ku spoločnosti a k štruktúre osobnosti“.
Zdroj kontextu: http://www.saske.sk/cas/archiv/2-2007/cizmarik.html
Príbuzné termíny: hodnota, norma
Cudzojazyčný ekvivalent: en: axiology
Poznámka: O jej rozpracovanie sa zaslúžila najmä novokantovská bádenská škola na konci 19.stor., ktorá pokladá hodnoty za hlavný predmet filozofie.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Axiologia