norma²

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: pravidlo alebo predpis ľudského konania, ktorý niečo odporúča, predpisuje alebo zakazuje
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Iní autori rozlišujú najmä medzi morálnymi normami a konvenciami, pričom exkluzívnosť morálnych noriem, považovaných za najrýdzejšie, najdôležitejšie a najdominantnejšie, odôvodňujú tým, že sú považované za nezávislé od stanoviska iných osôb či inštitúcií alebo pravidiel.
Zdroj kontextu: POPPER, M.: Niektoré evolučné pohľady na sociálne a morálne normy. In: Filozofia, roč. 64, č. 7, 2009, s. 634-645.
Príbuzné termíny: etika, morálka
Cudzojazyčný ekvivalent: en: norm
Poznámka: Rozlišujeme morálne, právne, estetické a mnohé iné normy.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Norma