morálny relativizmus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: relativizácia mravných noriem, spochybňovanie existencie absolútnych noriem záväzných pre všetkých
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Pápež Benedikt XVI. počas omše na varšavskom Námestí Pilsudského spochybnil morálny relativizmus a obhajoval nemennú tradičnú vieru cirkvi.
Zdroj kontextu: http://novespravy.pravda.sk/svet/clanok/217988-papez-kritizoval-moralny-relativizmus/
Príbuzné termíny: norma, morálka, relativizmus
Cudzojazyčný ekvivalent: en: moral relativism
Poznámka: Morálny relativizmus hlása voľné vytváranie vlastných noriem na základe slobodného výberu hodnotových orientácií, ktoré chápe ako rovnocenné, ako prejav pluralizmu.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Relativizmus+mravny