etika

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: filozofická disciplína, ktorá skúma dobro, cnosť, spravodlivosť, morálne zákony, normy a hodnoty, predpoklady a následky morálneho konania
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Z Rortyho filozofického pohľadu na svet si možno domyslieť, že jeho etická teória stojí v protiklade k tradičnej etike založenej na metafyzických základoch a/alebo univerzálnych záväzkoch.
Zdroj kontextu: KRÉMER, A.: Etika Richarda Rortyho. In: Filozofia, roč. 67, č. 6, 2012, s. 442-449.
Príbuzné termíny: morálka, norma
Cudzojazyčný ekvivalent: en: ethics
Poznámka: Je to vlastne teória morálky.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Etika