kategorický imperatív

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: vyjadrenie morálneho zákona podľa Immanuela Kanta – musí platiť bezpodmienečne, čiže kategoricky
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Proti tomuto populárnemu a nesprávne­mu výkladu etiky treba povedať, že Kant práve svojím učením o hypotetickom a katego­rickom imperatíve otvoril myšlienkový priestor, ktorý nestratil nič na svojej aktuálnosti.
Zdroj kontextu: MURÁNSKY, M.: Imperatív slobody v Kantovej morálnej filozofii (K dvestoročnému výročiu úmrtia Immanuela Kanta). In: Filozofia, roč. 59, č. 8, 2004, s. 563-570.
Príbuzné termíny: etika, morálka, norma
Cudzojazyčný ekvivalent: en: categorical imperative
Poznámka: Prvá formulácia: „Konaj tak, aby maxima tvojej vôle vždy mohla byť zároveň princípom všeobecného zákonodarstva.“ Druhá formulácia: „Konaj tak, aby si ľudstvo v sebe I v osobe každého druhého používal vždy ako účel a nikdy nie iba ako prostriedok.“
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Imperativ+kategoricky+kant+i