cnosť

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: návyk, ktorý nás orientuje na určité hodnotné činnosti
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: S prihliadnutím na tieto skutočnosti sa autorka domnieva, že cnosť je rozumným a dobrým návykom, privádza ľudí k múdrosti, dokonalosti a blaženosti.
Zdroj kontextu: http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2011/4/5956/
Príbuzné termíny: morálka, norma, hodnota
Cudzojazyčný ekvivalent: en: virtue, la: virtus
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Cnost