kozmopolitizmus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie


Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: svetonázor, podľa ktorého základom vývoja sú celosvetové štandardy, ktorých realizácia je podstatou medzinárodného snaženia
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Kynický kosmopolitizmus (ktorý preberajú od kynikov stoici) znamená, že človek nie je vymedzený miestom, z ktorého pochádza a nie je určený svojím pôvodom.
Zdroj kontextu: Suvák, V.: Kynizmus grécky a moderný I. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2015.
Príbuzné termíny: svetonázor
Cudzojazyčný ekvivalent: en: cosmopolitanism
Poznámka: V medzinárodnej politike sú rozhodujúce morálne princípy, odmietanie národných záujmov, prijatie celosvetových štandardov politického života a spôsobu života jednotlivca.
URL: https://sk.wikipedia.org/wiki/Kozmopolitizmus