logos

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie


Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: pôvodom grécky výraz, ktorý znamená slovo, zmysluplnú a zdôvodnenú reč, ale aj to, čo táto reč vyjadruje: zákon, poriadok, usporiadanie sveta
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Logos je termín, ktorý vo filozofii pôvodne označoval všeobecný zákon, základ sveta.
Zdroj kontextu: Filozofický slovník. Bratislava: Pravda 1982.
Príbuzné termíny: pojem, poznanie, mýtus
Cudzojazyčný ekvivalent: en: logos
Poznámka: Logos mal v antickom Grécku viacero významov, označuje napríklad slovo, reč, myšlienka, pojem, rozum, zmysel, myšlienkový obsah/náplň. V užšom zmysle: tvorivé myslenie, božská, mimočasová myšlienka, tvorivý rozum sveta, idea. Logos je aj skrytá jednota rozmanitých vecí tohto sveta. Vznik filozofie sa niekedy označuje ako prechod od mýtu k logu.
URL: https://sk.wikipedia.org/wiki/Logos