mýtus²

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: anonymný, tradíciou prenášaný príbeh, v ktorom popri ľuďoch a zvieratách vystupujú aj nadprirodzené bytosti a ktorý rozpráva o pôvode bohov, sveta a človeka
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Mýtus dáva odpoveď bez toho, aby najskôr nastolil príslušnú otázku. Mýtický príbeh nám poskytuje odpovede na otázky, čo neodzneli, a tak sa nemohli pred nami vynoriť ako skutočný problém, ktorý vyžaduje skúmanie a pripúšťa viaceré riešenia.
Zdroj kontextu: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Mytus
Príbuzné termíny: pojem, poznanie
Cudzojazyčný ekvivalent: en: myth
Poznámka: Na rozdiel od filozofie a vedy, ktoré narábajú prevažne s pojmami, mýtus usporadúva svet pomocou obrazných predstáv.