princíp vylúčenia tretieho

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: hovorí, že každý výrok je buď pravdivý, alebo nepravdivý, tertia možnosť neexistuje
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Podľa tohto autora Aristoteles nezavrhol princíp vylúčenia tretieho v žiadnej jeho forme ani pre súdy o jednotlivom budúcom.
Zdroj kontextu: SZOMOLÁNYI, J.: Filozofické otázky logiky (IV). In: Organon F, roč. 10, č. 2, 2003, s. 210-222.
Príbuzné termíny: výrok, protirečenie
Cudzojazyčný ekvivalent: en: principle of excluded middle
Poznámka: Niektoré moderné logické a matematické teórie tento princíp neprijímajú.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Zakon+vylucenia+tretieho