Kategória:Medicína

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Terminologická zbierka vznikla v roku 2017 na základe licenčne získaných dát pochádzajúcich z 1. dielu Encyklopédie medicíny (Kadlec, O. et al.: Encyklopédia medicíny. I. Bratislava: Asklepios 1993.), ktoré boli upravené podľa koncepcie STD. Spracované termíny najčastejšie pochádzajú z oblasti anatómie, biochémie, farmácie, gynekológie, chémie, chirurgie, psychiatrie a psychológie. Celý súbor termínov prešiel aktualizáciou a odbornou revíziou (terminologické záznamy z oblasti medicíny revidoval MUDr. Jozef Kalužay, PhD. zo IV. internej kliniky Lekárskej fakulty UK v Bratislave; terminologické záznamy z oblasti chémie revidoval RNDr. Erik Szabo, PhD. z Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave).

Doteraz zaradené termíny vykazujú istú diskrepanciu v otázke písania veľkých písmen, ktorá však vychádza z úzu v jednotlivých vedných disciplínach. Ide o latinské pomenovania, ktoré sa v medicíne, botanike, zoológii či farmácii bežne používajú popri slovenských ekvivalentoch a z tohto dôvodu sa uvádzajú v STD ako synonymá. Kým v medicíne, konkrétne v anatómii, sa latinské názvy používajú s malým začiatočným písmenom, podobne ako lekárske a chemické latinské názvy vo farmácii, no pri botanických a zoologických názvoch sa prvá časť názvu píše s veľkým písmenom.

Termíny v kategórii „Medicína“

V tejto kategórii sa nachádza 200 termínov z celkového počtu 4 190.

(predchádzajúca stránka) (nasledujúca stránka)

A

(predchádzajúca stránka) (nasledujúca stránka)