abakteriúria

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: lekárske vyšetrenie
Definícia: neprítomnosť baktérií v moči; sterilný moč
Zdroj: Kadlec, O. et al.: Encyklopédia medicíny. I. Bratislava: Asklepios 1993.

Cudzojazyčný ekvivalent: la: abacteriuria (ae, f.)
Poznámka: Termín vznikol spojením latinskej predpony a, ab (od) a gréckych slov bacteria (baktéria) a uron (moč).