abdukčná fraktúra

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: lekárska diagnostika
Definícia: zlomenina kosti s dislokáciou ad axim vo valgóznej polohe
Zdroj: Kadlec, O. et al.: Encyklopédia medicíny. I. Bratislava: Asklepios 1993.