abitus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: lekárstvo
Definícia: odchádzanie, odchod, východ
Zdroj: Kadlec, O. et al.: Encyklopédia medicíny. I. Bratislava: Asklepios 1993.

Cudzojazyčný ekvivalent: la: abitus (us, m.)
Poznámka: Termín je odvodený z latinského slovesa abire odísť, ktoré vzniklo spojením predložky ab (od) a slovesa ire (ísť).