abdomen¹

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: biológia
Definícia: časť tela článkonožcov za hruďou; zadoček
Zdroj: Kadlec, O. et al.: Encyklopédia medicíny. I. Bratislava: Asklepios 1993.

Poznámka: Termín bol prevzatý z latinského ekvivalentu abdomen, ktorý je odvodený od latinského slovesa abdere (ukryť, uschovať).