personál konzulárneho úradu

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: správne právo
Definícia: súhrn všetkých fyzických osôb, tvoriacich osadenstvo konzulárneho úradu
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Príbuzné termíny: konzul, konzulárny úrad, honorárny konzul, konzulárne právo
Poznámka: Člení sa na konzulárnych úradníkov (vedúci konzulárneho úradu, konzuli rozličných rangov, tajomníci), na konzulárnych zamestnancov (sekretárky, tlmočníci, administratívni pracovníci atď.) a na služobný personál (domovník, upratovačky, šoféri, záhradník atď.).