honorárny konzul

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: správne právo
Definícia: vysielajúcim štátom neplatený úradník, spravidla tiež nie občan vysielajúceho štátu, ale iného štátu, poverený a plniaci konzulárne funkcie ako čestné funkcie, t. j. honorárne
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: konzul, konzulárne výsady a imunity, personál konzulárneho úradu
Poznámka: Sú to osoby menované vysielajúcim štátom z radov miestneho obyvateľstva, teda občanov prijímajúceho štátu, prípadne i tretích štátov. Nie sú teda štátnymi úradníkmi vysielajúceho štátu a ich funkcie, výsady a imunity sú podstatne užšie než v prípade konzulov z povolania. Honorárnych konzulov využívajú štáty najmä z dôvodu zhospodárnenia činnosti vlastnej konzulárnej služby a zníženia nákladov konzulárnej agendy.