konzulárny úrad

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: správne právo
Definícia: oficiálny zahraničný orgán vysielajúceho štátu pôsobiaci na území prijímajúceho štátu, plniaci administratívne, obchodné, kultúrne a iné funkcie podľa medzinárodného práva
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: zahraničné orgány štátu, konzul, konzulárne výsady a imunity, konzulské hodnosti, personál konzulárneho úradu
Poznámka: V kategórii nediplomatických zahraničných orgánov predstavujú konzulárne úrady typ stálych nediplomatických zahraničných orgánov štátu pre medzinárodné styky, ktoré tvoria významný článok v sústave orgánov verejnej správy každého štátu, pôsobiace mimo jeho územia v prospech ochrany záujmov a práv jeho občanov a právnických osôb formou legálneho a legitímneho vykonávania správnych a iných zverených im činností, najmä ich zastupovaním pred miestnymi orgánmi prijímajúceho štátu.