konzulárne právo

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: správne právo
Definícia: súčasť odvetvia medzinárodného verejného práva, ktorá predstavuje súhrn špecifických právnych noriem vnútroštátneho a medzinárodného charakteru, upravujúcich činnosť konzulárnych úradov a členov ich personálu, funkcie, práva a povinnosti, výsady a imunity, ako aj ich status a status ich funkcionárov a ostatných pracovníkov
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: konzul, konzulárny úrad, personál konzulárneho úradu, konzulárne výsady a imunity