nazeranie¹

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie


Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: najčastejšie sa stotožňuje so zmyslovou skúsenosťou (empíriou) alebo s racionálnou či iracionálnou intuíciou
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Nazeranie je schopnosť nadobúdať vedenie bez dôkazu, evidencie alebo vedomej argumentácie, alebo bez pochopenia toho ako bolo toto vedenie získané.
Zdroj kontextu: https://en.wikipedia.org/wiki/Intuition
Príbuzné termíny: nazeranie², čisté nazeranie, empirické nazeranie, intelektuálne nazeranie, poznanie
Cudzojazyčný ekvivalent: en: intuition, de: Anschauung (die)
URL: https://sk.wikipedia.org/wiki/Nazeranie (filozofia)