intelektuálne nazeranie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: podľa Kanta a kantovcov to je vytváranie predmetov tvorivou duchovnou činnosťou, ktoré nie je vlastnosťou človeka, ale iba boha
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Aj keď má zmyslovosť všeobecnú platnosť, ešte neprestáva byť zmyslovosťou, a to práve preto, lebo je odvodená (intuitus derivatus) a nie pôvodná (intuitus originaríus), teda nie je intelektuálnym nazera­ním, ktoré práve z uvedeného dôvodu prislúcha zdanlivo len prvotnej bytosti, nikdy však nie bytosti závislej exis­tenciou a nazeraním (určujúcim jeho existenciu vo vzťahu k daným predmetom).
Zdroj kontextu: Kant, I.: Kritika čistého rozumu. Bratislava: Pravda 1997, s. 95.
Príbuzné termíny: nazeranie², empirické nazeranie, čisté nazeranie, poznanie
Cudzojazyčný ekvivalent: en: intellectual intuition, de: intellektuelle Anschauung (die)