cena

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: ekonómia, obchod, marketing
Definícia: peňažné vyjadrenie hodnoty tovaru alebo služieb
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Marketing. Výklad pojmov. 2014.

Kontext: V klasickom chápaní marketingu je cena jedným z prvkov marketingového mixu a predstavuje jediný prvok, ktorý prináša výnos.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Marketing. Výklad pojmov. 2014.
Príbuzné termíny: marketingový mix, programy, cenový mix, cenová stratégia
Cudzojazyčný ekvivalent: en: price
Poznámka: Cenu možno zaplatiť vo forme peňazí, tovaru, služieb, priazne, volebného hlasu alebo čohokoľvek iného, čo má hodnotu pre druhú stranu.