cenová stratégia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: ekonómia, obchod, ceny
Definícia: súhrn opatrení, pokynov, postupov, zásahov, ktoré sa uskutočňujú, aby sa presadili určité ceny výrobkov
Zdroj: Janok, M. – Oláh, M. a kol. Cenová stratéga. Bratislava: MIKA-Conzult 1996.

Kontext: Cenová stratégia podniku predstavuje aktivity, ktoré podnik využíva na dosiahnutie svojich cenových cieľov s ohľadom na dané vecné, priestorové a časové podmienky. Podstata cenovej stratégie spočíva v súhrne opatrení, pokynov, postupov a pravidiel zásahov v oblasti cien, zameraných na dosiahnutie dlhodobých strategických cieľov podniku.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.
Príbuzné termíny: cena