CPT²

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Tento anglický termín ešte nemá slovenský ekvivalent. Ak ho poznáte alebo chcete navrhnúť, prosíme, napíšte ho sem.


Neologizmus [?]
Oblasť: marketing
Definícia: ukazovateľ nákladovosti na reklamu, cena za tisíc zobrazení v tlači, v televízii, na internete
Zdroj: Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Synonymum: cost per thousand
Príbuzné termíny: reklama, výkon, cena, banner
Cudzojazyčný ekvivalent: en: cost per thousand
Poznámka: Predtým sa používal výraz cost per mille (CPM). Podľa Clowa a Baacka predstavuje CPT náklady na oslovenie tisícového publika daného média.