cenový mix

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: súbor taktických marketingových nástrojov v oblasti tvorby ceny (cenová politika - cenníky, zľavy, náhrady, platobné lehoty, úverové podmienky), ktoré firma používa na úpravu ponuky podľa cieľových trhov
Zdroj: Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Príbuzné termíny: cena, marketingový nástroj, cenotvorba, trh, taktický marketing