bait-and-switch reklama

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Tento anglický termín ešte nemá slovenský ekvivalent. Ak ho poznáte alebo chcete navrhnúť, prosíme, napíšte ho sem.


Neologizmus [?]
Oblasť: marketing
Definícia: typ klamlivej, zavádzajúcej, nepravdivej reklamy, ktorá informuje zákazníkov o veľmi nízkych cenách ponúkaných produktov, ale keď ich naláka na kúpu, oznámi im, že tieto produkty sú už vypredané a ponúka im ďaleko drahšie produkty
Zdroj: Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Synonymum: switch reklama
Príbuzné termíny: reklama, zákazník, cena, marketingová komunikácia