vývin²

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: akýkoľvek pohyb orientovaný v čase, pri ktorom sa mení forma, kvalita či štruktúra toho, čo sa pohybuje
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Najmarkantnejšie sa vývin prejavuje pri zmene kvality vyvíjajúcej sa entity.
Zdroj kontextu: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.
Príbuzné termíny: evolúcia, kontinuita², vývoj², revolúcia
Cudzojazyčný ekvivalent: en: development
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Vyvin