evolúcia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie
„Odporúčany“ nie je v zozname možných hodnôt (Navrhovaný STD, Historizmus, Profesionalizmus, Zastaraný, Nesprávny, Neologizmus, Eurolegislatívny, Legislatívny, Normalizovaný, Odporúčaný) tejto vlastnosti.
termín
[?]
Oblasť: filozofia
Definícia: postupné vývojové zmeny, kontinuálne pribúdanie nových čŕt vyvíjajúceho sa celku, plynulý prechod od vývojovo nižšieho stavu k stavu vývojovo vyššiemu, bez skokov či prelomov
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: V Darwinovom vedeckom učení o pôvode druhov označuje termín evolúcie, prevzatý od H. Spencera, historický vývoj organizmov a historický vývoj v prírode vôbec.
Zdroj kontextu: Filozofia a prírodné vedy. Bratislava : Pravda 1987.
Príbuzné termíny: kontinuita, vývin, vývoj, revolúcia
Cudzojazyčný ekvivalent: en: evolution, la: evolutio
Poznámka: V niektorých kontextoch splýva s pojmom vývoja a vývinu.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Evolucia