revolúcia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: náhly zvrat, prechod od jedného stavu k druhému skokom
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Doktrína revolúcie tiež vyplýva z nemeckej metafyziky, revolúcia sa javí ako fantázia života a proletariát sa javí ako dedič nemeckej klasickej filozofie.
Zdroj kontextu: HOHOŠ, L.: Michel Henry: reflexie o marxovej filozofii. In: Filozofia, roč. 65, č. 9, 2010, s. 833-844.
Príbuzné termíny: vývin, evolúcia
Cudzojazyčný ekvivalent: en: revolution
Poznámka: Filozoficky a metodologicky teóriu revolúcie (presnejšie – jednoty evolúcie a revolúcie) rozpracoval nemecký klasický idealizmus, najmä Hegel vo svojej koncepcii dialektiky.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Revolucia